ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5D 3N

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง