ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI ALPS ซุปตาร์ JUMBO 6D 4N

ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่น
ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
เที่ยวย่านเมืองโบราณ ซันมาชิซูจิ ณ ทาคายาม่า
และเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง