ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว 6D4N

เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - เมืองโซอุนเคียว - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร - อาบน้ำแร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู
โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด ทานุกิโคจิ
!!!ไฮไลท์ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
!!!ไฮไลท์ โดยสร้างให้เป็นโลกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง