ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4D 3N

ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC ) ชมตลาดราตรีฮาลอง หมู่บ้านชาวประมง ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง