ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 D

ดาลัดอากาศเย็นสบายทั้งปี สวนดอกไม้เมืองหนาว สนุกสุดเหวี่ยงรถรางในน้ำตกดาทันลา
นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง