ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี “FREE&EASY”
อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
FREE DAY...อิสระเที่ยวเองไม่ง้อทัวร์ เที่ยว 1 วันเต็มในไทเป
ตามรอย...บล็อคเกอร์ชื่อดัง...สาวกบล็อกเกอร์นักเที่ยวห้ามพลาด!! ***พักโรงแรมย่านซีเหมินติง 2 คืน***

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง