ท่องเที่ยว ไหว้พระ ใกล้กรุง ณ “วัดโพรงอากาศ ” จ.ฉะเชิงเทรา

28 ครั้ง

ท่องเที่ยว ไหว้พระ ใกล้กรุง ชมพระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม ณ วัดโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งหลวงพ่อสมชายเจ้าอาวาสว่าองค์ปัจจุบันสร้างเพื่อให้เป็นสถานท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองแปดริ้ว

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
ชื่นชอบ