เที่ยวโบราณสถานสมัยขอม “ปราสาทหินนางรำ”

32 ครั้ง

ปราสาทหินนางรำ บ้านนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นโบราณสถานสมัยขอมที่เรียกว่าเป็นอโรคยาศาล(โรงพยาบาล) สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ประกอบไปด้วยปราสาทองค์กลาง มีมุขยื่นออกไปข้างหน้า หันหน้า ไปทางทิศตะวันออกส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของปราสาทมีวิหารก่อด้วยศิลาแลงหันหน้า ไปทางทิศตะวันตก มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำ ขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลาแลง ถัดจากปราสาทนางรำไปทางทิศใต้ 80 เมตรมีปราสาทอีก 3 หลังเรียง กันในแนวเหนือ-ใต้ มีกำแพงศิลาแลงและคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบ ชื่อปราสาทมาจากเดิมเคยมีรูป นางรำ เป็นหินสีเขียวทำแบบเทวรูป อยู่ทางทิศตะวันตกของวิหารห่างไป 1.5 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่า ปราสาทหินนางรำ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
ชื่นชอบ