• ดำน้ำดูปะการัง ที่ภูเก็ต
แพ็คเกจภูเก็ต Andamantra , DOCTOR ON TOUR TRAVEL & AGENCY
รหัส 019-0233
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,800 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ภูเก็ต

ลูกค้าเดินทางถึงโรงแรมด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

วันที่ 2
ดำน้ำดูปะการัง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เจ้าหน้าที่รับประมาณ 7.50 -8.00 น.โปรแกรมดำน้ำตามที่คุณลูกค้าเลือก (อาหารกลางวัน+พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ) (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ) เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3
ภูเก็ต

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม-ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม Andamantra
 2. อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ ในทัวร์ 1 มื้อ
 3. โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ (ตามโปรแกรมที่คุณลูกค้าเลือก) ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
  3.1 โปรแกรม A: เกาะเฮ+เกาะราชา เต็มวัน โดย Speed Boat
  3.2 โปรแกรม B: เกาะเฮ+เกาะราชา+แหลมพรมเทพ รอบบ่าย โดย เรือยอร์ช
  3.3 โปรแกรม C: เกาะเฮ+เกาะราชา ไม้ท่อน เต็มวัน โดย Speed Boat
 4. รถรับ-ส่ง ไปดำน้ำ
 5. กระเป๋ากันน้ำ 1ใบ/2ท่าน **งดเลือกสีทุกกรณี**
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ

3 วัน 2 คืน 1 พ.ย.- 23 ธ.ค.21 24 ธ.ค. – 28 ธ.ค.21 29 ธ.ค.-2 ม.ค.22 3 ม.ค.- 28 ก.พ.22
Deluxe 2,800/ท่าน

นอนเพิ่ม 700/ท่าน

3,700/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,100/ท่าน

4,200/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,400/ท่าน

3,600/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,100/ท่าน

Premium Deluxe 2,900/ท่าน

นอนเพิ่ม 800/ท่าน

3,800/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,200/ท่าน

4,300/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,400/ท่าน

3,700/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,000/ท่าน

Premium Deluxe Ocean Facing 3,000/ท่าน

นอนเพิ่ม 800/ท่าน

3,900/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,200/ท่าน

4,400/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,400/ท่าน

3,800/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,100/ท่าน

Grand Deluxe Ocean Facing 3,100/ท่าน

นอนเพิ่ม 900/ท่าน

4,000/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,300/ท่าน

4,500/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,500/ท่าน

3,900/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,200/ท่าน

Grand Deluxe Honeymoon 3,300/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,000/ท่าน

4,200/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,400/ท่าน

4,700/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,600/ท่าน

4,100/ท่าน

นอนเพิ่ม 1,300/ท่าน

เด็ก 0-3 ฟรี
เด็ 4-9 ปี นอนรวมไม่มีเตียงเสริม 2,000/ท่าน
Extra Bed ผู้ใหญ่ 3,700/ท่าน

Tags ที่เกี่ยวข้อง ดำน้ำชมปะการัง ภูเก็ต
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ